Όροι Κρατήσεων

1. Ηλικία οδηγού

Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών 23 χρόνια και μη κατόχους 23 χρόνια για αυτοκίνητα των κατηγοριών A, A1, B, B1, C, C1. Για υπόλοιπες κατηγορίες ελάχιστο όριο 25 χρόνια.

2. Άδεια οδήγησης

Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν από 1 χρόνο τουλάχιστον.

3. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης

Μια μέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέoν ώρα θα επιβαρύνεται με 1/5 της κανονικής ημερήσιας τιμής. Πέραν των 3 ωρών χρεώνεται μια επιπλέον ημέρα.

4. Καύσιμα

Πληρώνονται από τον μισθωτή.

5. Τροχαίες παραβάσεις & πρόστιμα

Όλα τα πρόστιμα και διοικητές ποινές επιβαρύνουν τον μισθωτή.

6. Ασφάλεια

Οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:

α) θάνατο η σωματικές βλάβες τρίτων,
β) υλικές ζημιές τρίτων,
γ) ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έναντι πυρκαγιάς. Η παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και ο μισθωτής ευθύνεται μέχρι και την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος.

7. Παιδικά καθίσματα

Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με επιβάρυνση 5,00 € ημερησίως.

8. Παράδοση και Παραλαβή

a) Δωρεάν, αν η παράδοση και η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται εντός των ιδιών σταθμών της Car2Go Rental η εντός των ορίων των πόλεων όπου βρίσκεται αυτός ο σταθμός.
β) Εκτός ορίων των πόλεων όπου βρίσκονται οι σταθμοί της Car2Go Rental ο μισθωτής χρεώνεται για την κατηγορία Kvip, Gvip, Fvip με 0,60 € ανά χιλιόμετρο και 0,40 € για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.
γ) Αν η παράδοση και η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνονται σε διαφορετικά σημεία ο μισθωτής χρεώνεται με 0,35 € ανα κάθε χιλιόμετρο που απομακρύνει το σημείο παράδοσης απο το σημείο παραλαβής.

9. Ταξίδι έξω από τα σύνορα

Επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη εγγύηση της Car 2 Go Rental.

10. Μεταφορά με πλοίο

Επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη εγγύηση της Car 2 Go Rental.

11. Αλλαγή του αυτοκινήτου

Η Car 2 Go Rental διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

12. Οδική βοήθεια

Όλο το 24ωρο.

Τροποποίηση Όρων

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.